Gbïä tî Ködörö Faustin Archange Touadera adë mbëlä tî ngangü tënë tî längö 15 na ndö Ködörö Sêse tî Bê-Afrîka sô ayeke na yâ tî katiri pkälë

Kötä mbëlä sô ayeke mû ngangü tî lo na bïkua-osïö na bêbï tî sï na längö 5 tî nze tî folondïgi 2021.

Surä 32 tî mamâ ndïä atene : «Gbïä tî Ködörö alîngbi, töngana kpälë ayeke da, na pêko tî tondo tî bâda tî âgbe-lê-gbïä, tî kubû tî bâda hälë-zo, tî kötä kubû tî bâda hälë-zo ngâ na mokonzi tî bâda-mamâ-ndïä, tî dë mbëlä tî ngangü wara tî kpälë tënë tî längö 15. Ngoi sô alîngbi tî pûsu nî gï na pêko tî bûngbi soro tî ndimä tî âwa-bâda-hälë-zô atâa wüngö tî âla ayeke kêtê ».

Ngoi tî ngangü ayeke tî kpêngba ngangü tî âkötä-zo tî ködörö ngâ na tî kâi âmbênî zära tî tämbülängö yamba wara tî kânga lêgë na âmbênî âzo sô ayeke tara tî buba sêsîrîrî tî ködörö.

Ngoi tî ngangü sô ayeke mû lêgë na âkötä-zo tî ködörö tî gbû âzo töngana sô âla yê na zängö na terë nî tondo tî procureur.

Ngoi tî ngangü sô amû nî längö 9 na pêko tî töngö lito tî âwa-dë-ndïä tî CPC.

Fridolin Ngoulou